Ghế da

Ghế lưng trung GL212

Ghế lưng trung GL212

Mã sản phẩm: GL212
1,512,000đ
1,680,000đ
-10%
Ghế phòng họp SL9700M

Ghế phòng họp SL9700M

Mã sản phẩm: SL9700M
2,702,000đ
Ghế phòng họp SL901

Ghế phòng họp SL901

Mã sản phẩm: SL901
2,194,000đ
Ghế phòng họp SL900M

Ghế phòng họp SL900M

Mã sản phẩm: SL900M
2,520,000đ
Ghế phòng họp SL718M

Ghế phòng họp SL718M

Mã sản phẩm: SL718M
1,188,200đ

Ghế lưới

Ghế lưới GL420

Ghế lưới GL420

Mã sản phẩm: GL420
620,000đ
690,000đ
-10%
Ghế lưới GL419

Ghế lưới GL419

Mã sản phẩm: GL419
792,000đ
880,000đ
-10%
Ghế phòng họp GL418

Ghế phòng họp GL418

Mã sản phẩm: GL418
1,197,000đ
1,330,000đ
-10%
Ghế phòng họp GL416

Ghế phòng họp GL416

Mã sản phẩm: GL416
1,764,000đ
1,960,000đ
-10%
Ghế phòng họp GL415

Ghế phòng họp GL415

Mã sản phẩm: GL415
1,134,000đ
1,260,000đ
-10%

Ghế xoay

Ghế lưới GL113

Ghế lưới GL113

Mã sản phẩm: GL113
661,000đ
Ghế lưới GL109

Ghế lưới GL109

Mã sản phẩm: GL109
859,000đ
Ghế lưới GL106

Ghế lưới GL106

Mã sản phẩm: GL106
837,000đ
930,000đ
-10%
Ghế lưới GL101B

Ghế lưới GL101B

Mã sản phẩm: GL101B
675,000đ
750,000đ
-10%
Ghế lưới GL101

Ghế lưới GL101

Mã sản phẩm: GL101
756,000đ
840,000đ
-10%

Ghế nhân viên

Ghế lưới GL113

Ghế lưới GL113

Mã sản phẩm: GL113
661,000đ
Ghế lưới GL109

Ghế lưới GL109

Mã sản phẩm: GL109
859,000đ
Ghế lưới GL106

Ghế lưới GL106

Mã sản phẩm: GL106
837,000đ
930,000đ
-10%
Ghế lưới GL101B

Ghế lưới GL101B

Mã sản phẩm: GL101B
675,000đ
750,000đ
-10%
Ghế lưới GL101

Ghế lưới GL101

Mã sản phẩm: GL101
756,000đ
840,000đ
-10%

Ghế trưởng phòng

Ghế lưng trung GL212

Ghế lưng trung GL212

Mã sản phẩm: GL212
1,512,000đ
1,680,000đ
-10%
Ghế lưới GL207

Ghế lưới GL207

Mã sản phẩm: GL207
1,431,000đ
1,590,000đ
-10%
Ghế lưới GL206

Ghế lưới GL206

Mã sản phẩm: GL206
1,431,000đ
1,590,000đ
-10%
Ghế lưới GL205

Ghế lưới GL205

Mã sản phẩm: GL205
1,557,000đ
1,730,000đ
-10%
Ghế lưới GL204

Ghế lưới GL204

Mã sản phẩm: GL204
2,049,000đ