Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Phụ kiện bàn

Hộc sắt HS2D

Hộc sắt HS2D

Mã sản phẩm: HS2D
1,554,000đ
Hộc sắt HS2

Hộc sắt HS2

Mã sản phẩm: HS2
1,354,000đ
Hộc sắt HS1D

Hộc sắt HS1D

Mã sản phẩm: HS1D
1,372,000đ
Hộc sắt HS1

Hộc sắt HS1

Mã sản phẩm: HS1
1,230,000đ
Tủ phụ LUXTP02BX

Tủ phụ LUXTP02BX

Mã sản phẩm: LUXTP02BX
1,346,000đ
Tủ phụ TPVM1

Tủ phụ TPVM1

Mã sản phẩm: TPVM1
2,073,000đ
Hộc bàn HPM1D1F

Hộc bàn HPM1D1F

Mã sản phẩm: HPM1D1F
578,000đ
Hộc bàn HPM3D

Hộc bàn HPM3D

Mã sản phẩm: HPM3D
528,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Kệ Góc

Kệ góc KG62V

Kệ góc KG62V

Mã sản phẩm: KG62V
1,173,000đ
Sale
Kệ góc KG61V

Kệ góc KG61V

Mã sản phẩm: KG61V
1,066,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Bàn Sofa Văn Phòng

Bàn sofa BSF87

Bàn sofa BSF87

Mã sản phẩm: BSF87
1,495,000đ
Bàn sofa BSF86

Bàn sofa BSF86

Mã sản phẩm: BSF86
1,495,000đ
Bàn sofa BSF85

Bàn sofa BSF85

Mã sản phẩm: BSF85
975,000đ
Bàn Sofa BSF65

Bàn Sofa BSF65

Mã sản phẩm: BSF65
1,305,000đ
Sale
Bàn sofa BSF64V

Bàn sofa BSF64V

Mã sản phẩm: BSF64V
3,727,000đ
Bàn Sofa BSF61V

Bàn Sofa BSF61V

Mã sản phẩm: BSF61V
1,644,000đ
Bàn sofa BSF80

Bàn sofa BSF80

Mã sản phẩm: BSF80
1,619,000đ
Bàn Sofa BSF62V

Bàn Sofa BSF62V

Mã sản phẩm: BSF62V
1,809,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Sofa Văn Phòng

Sofa văn phòng SF39-1

Sofa văn phòng SF39-1

Mã sản phẩm: SF39-1
11,395,000đ
Sofa văn phòng SF81-3

Sofa văn phòng SF81-3

Mã sản phẩm: SF81-3
3,230,000đ
Sofa văn phòng SF81-2

Sofa văn phòng SF81-2

Mã sản phẩm: SF81-2
2,190,000đ
Sofa văn phòng SF80

Sofa văn phòng SF80

Mã sản phẩm: SF80
9,586,000đ
Sofa văn phòng SF37

Sofa văn phòng SF37

Mã sản phẩm: SF37
17,305,000đ
Sofa văn phòng SF36

Sofa văn phòng SF36

Mã sản phẩm: SF36
7,652,000đ
Sofa văn phòng SF35

Sofa văn phòng SF35

Mã sản phẩm: SF35
8,610,000đ
Sale
Ghế đôn SFD01

Ghế đôn SFD01

Mã sản phẩm: SFD01
355,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Quầy lễ tân

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Tủ văn phòng

Tủ sắt an toàn TU09ET

Tủ sắt an toàn TU09ET

Mã sản phẩm: TU09ET
3,011,000đ
Tủ sắt an toàn TU09E

Tủ sắt an toàn TU09E

Mã sản phẩm: TU09E
4,443,000đ
Tủ sắt an toàn TU09K2E

Tủ sắt an toàn TU09K2E

Mã sản phẩm: TU09K2E
5,568,000đ
Tủ sắt an toàn TU09K3E

Tủ sắt an toàn TU09K3E

Mã sản phẩm: TU09K3E
5,545,000đ
Tủ sắt quần áo CA-9A-1KL

Tủ sắt quần áo CA-9A-1KL

Mã sản phẩm: CA-9A-1KL
4,905,000đ
Tủ sắt quần áo CA-8A-1KL

Tủ sắt quần áo CA-8A-1KL

Mã sản phẩm: CA-8A-1KL
6,893,000đ
Tủ sắt quần áo CA-7A-1K

Tủ sắt quần áo CA-7A-1K

Mã sản phẩm: CA-7A-1K
3,531,000đ
New
Tủ sắt quần áo LK-3N-03TC

Tủ sắt quần áo LK-3N-03TC

Mã sản phẩm: LK-3N-03TC
4,191,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Ghế văn phòng Hòa Phát

Ghế giám đốc SG925

Ghế giám đốc SG925

Mã sản phẩm: SG925
2,931,000đ
Ghế giám đốc SG608

Ghế giám đốc SG608

Mã sản phẩm: SG608
2,759,000đ
Sale
Ghế phòng họp SL904

Ghế phòng họp SL904

Mã sản phẩm: SL904
1,299,000đ
Sale
Ghế phòng họp SL903

Ghế phòng họp SL903

Mã sản phẩm: SL903
1,190,000đ
Sale
Ghế phòng họp SL607

Ghế phòng họp SL607

Mã sản phẩm: SL607
1,490,000đ
Ghế xoay SG555K

Ghế xoay SG555K

Mã sản phẩm: SG555K
573,000đ
Ghế xoay SG550K

Ghế xoay SG550K

Mã sản phẩm: SG550K
892,000đ
Ghế xoay SG130

Ghế xoay SG130

Mã sản phẩm: SG130
464,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

BÀN VĂN PHÒNG

Bàn làm việc nhóm LUXMD03C10

Bàn làm việc nhóm LUXMD03C10

Mã sản phẩm: LUXMD03C10
7,953,000đ
Bàn làm việc nhóm LUXMD02C10

Bàn làm việc nhóm LUXMD02C10

Mã sản phẩm: LUXMD02C10
7,489,000đ
Bàn làm việc nhóm LUXMD01C10

Bàn làm việc nhóm LUXMD01C10

Mã sản phẩm: LUXMD01C10
4,480,000đ
New
Bàn làm việc giá sách BMT03

Bàn làm việc giá sách BMT03

Mã sản phẩm: BMT03
1,879,000đ
Bàn giám đốc DT2411VM17

Bàn giám đốc DT2411VM17

Mã sản phẩm: DT2411VM17
7,819,000đ
Bàn làm việc LUX140HLYC10

Bàn làm việc LUX140HLYC10

Mã sản phẩm: LUX140HLYC10
2,368,000đ
Bàn làm việc UN160HLCS3

Bàn làm việc UN160HLCS3

Mã sản phẩm: UN160HLCS3
2,483,000đ
Bàn làm việc UN140HLCS3

Bàn làm việc UN140HLCS3

Mã sản phẩm: UN140HLCS3
2,368,000đ