Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Phụ kiện bàn

Hộc sắt HS2D

Hộc sắt HS2D

Mã sản phẩm: HS2D
1,412,000đ
Hộc sắt HS2

Hộc sắt HS2

Mã sản phẩm: HS2
1,354,000đ
Hộc sắt HS1D

Hộc sắt HS1D

Mã sản phẩm: HS1D
1,247,000đ
Hộc sắt HS1

Hộc sắt HS1

Mã sản phẩm: HS1
1,230,000đ
Tủ phụ LUXTP02BX

Tủ phụ LUXTP02BX

Mã sản phẩm: LUXTP02BX
1,346,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Kệ Góc

Kệ góc KG62V

Kệ góc KG62V

Mã sản phẩm: KG62V
1,173,000đ
Sale
Kệ góc KG61V

Kệ góc KG61V

Mã sản phẩm: KG61V
1,066,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Bàn Sofa Văn Phòng

Bàn sofa BSF87

Bàn sofa BSF87

Mã sản phẩm: BSF87
1,495,000đ
Bàn sofa BSF86

Bàn sofa BSF86

Mã sản phẩm: BSF86
1,495,000đ
Bàn sofa BSF85

Bàn sofa BSF85

Mã sản phẩm: BSF85
975,000đ
Bàn Sofa BSF65

Bàn Sofa BSF65

Mã sản phẩm: BSF65
1,305,000đ
Sale
Bàn sofa BSF64V

Bàn sofa BSF64V

Mã sản phẩm: BSF64V
3,727,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Sofa Văn Phòng

Sofa văn phòng SF39-1

Sofa văn phòng SF39-1

Mã sản phẩm: SF39-1
11,395,000đ
Sofa văn phòng SF81-3

Sofa văn phòng SF81-3

Mã sản phẩm: SF81-3
3,230,000đ
Sofa văn phòng SF81-2

Sofa văn phòng SF81-2

Mã sản phẩm: SF81-2
2,190,000đ
Sofa văn phòng SF80

Sofa văn phòng SF80

Mã sản phẩm: SF80
9,586,000đ
Sofa văn phòng SF37

Sofa văn phòng SF37

Mã sản phẩm: SF37
17,305,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Quầy lễ tân

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Tủ văn phòng

Tủ hồ sơ thấp TU88-7DB

Tủ hồ sơ thấp TU88-7DB

Mã sản phẩm: TU88-7DB
2,190,000đ
Tủ để đồ dùng học sinh TMG983-6K

Tủ để đồ dùng học sinh TMG983-6K

Mã sản phẩm: TMG983-6K
4,256,000đ
Tủ để đồ dùng học sinh TMG983-5K

Tủ để đồ dùng học sinh TMG983-5K

Mã sản phẩm: TMG983-5K
3,603,000đ
Tủ để đồ dùng học sinh TMG983-4K

Tủ để đồ dùng học sinh TMG983-4K

Mã sản phẩm: TMG983-4K
2,958,000đ
Tủ để đồ dùng học sinh TMG983-3K

Tủ để đồ dùng học sinh TMG983-3K

Mã sản phẩm: TMG983-3K
2,305,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Ghế văn phòng Hòa Phát

Ghế lưới GL101K

Ghế lưới GL101K

Mã sản phẩm: GL101K
606,000đ
Ghế lưới GL217

Ghế lưới GL217

Mã sản phẩm: GL217
805,000đ
Ghế lưới GL216

Ghế lưới GL216

Mã sản phẩm: GL216
930,000đ
Ghế lưới họp GL423

Ghế lưới họp GL423

Mã sản phẩm: GL423
972,000đ
Ghế kèm bàn GL402T

Ghế kèm bàn GL402T

Mã sản phẩm: GL402T
1,003,000đ

Sản phẩm: bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc nhân viên, ghế xoay, ghế lưới, ghế nhân viên, ghế lãnh đạo, tủ gỗ hồ sơ, tủ sắt, sofa văn phòng, giá sắt, bàn ghế họp, két sắt

Bàn văn phòng

Bàn làm việc nhóm LUXMD03C10

Bàn làm việc nhóm LUXMD03C10

Mã sản phẩm: LUXMD03C10
7,230,000đ
Bàn làm việc nhóm LUXMD02C10

Bàn làm việc nhóm LUXMD02C10

Mã sản phẩm: LUXMD02C10
6,809,000đ
Bàn làm việc nhóm LUXMD01C10

Bàn làm việc nhóm LUXMD01C10

Mã sản phẩm: LUXMD01C10
4,073,000đ
Bàn học sinh BHS402

Bàn học sinh BHS402

Mã sản phẩm: BHS402
983,000đ
Bàn học sinh BHS401

Bàn học sinh BHS401

Mã sản phẩm: BHS401
983,000đ