Bàn, ghế, tủ tài liệu, quầy lễ tân,...

Kệ Góc

Kệ góc KG62V

Kệ góc KG62V

Mã sản phẩm: KG62V
1,305,250đ
Kệ góc KG61V

Kệ góc KG61V

Mã sản phẩm: KG61V
1,185,000đ
Ghế đôn SFD01

Ghế đôn SFD01

Mã sản phẩm: SFD01
655,000đ

Bàn, ghế, tủ tài liệu, quầy lễ tân,...

Bàn Sofa Văn Phòng

Bàn sofa BSF64V

Bàn sofa BSF64V

Mã sản phẩm: BSF64V
4,151,000đ
Bàn sofa BSF62V

Bàn sofa BSF62V

Mã sản phẩm: BSF62V
2,012,000đ
Bàn Sofa BSF61V

Bàn Sofa BSF61V

Mã sản phẩm: BSF61V
1,835,000đ
Bàn Sofa BSF85

Bàn Sofa BSF85

Mã sản phẩm: BSF85
1,086,000đ

Bàn, ghế, tủ tài liệu, quầy lễ tân,...

Sofa Văn Phòng

Sofa SF81-1

Sofa SF81-1

Mã sản phẩm: SF81-1
1,205,000đ
Sofa SF80

Sofa SF80

Mã sản phẩm: SF80
13,651,000đ
Sofa SF34

Sofa SF34

Mã sản phẩm: SF34
21,057,000đ
Sofa SF33

Sofa SF33

Mã sản phẩm: SF33
20,769,000đ
Sofa SF 32

Sofa SF 32

Mã sản phẩm: SF 32
12,570,000đ

Bàn, ghế, tủ tài liệu, quầy lễ tân,...

Quầy lễ tân

Bàn, ghế, tủ tài liệu, quầy lễ tân,...

Tủ văn phòng

Tủ treo chìa khóa TK200

Tủ treo chìa khóa TK200

Mã sản phẩm: TK200
1,249,500đ
Tủ treo chìa khóa TK100

Tủ treo chìa khóa TK100

Mã sản phẩm: TK100
777,000đ
Tủ treo chìa khóa TK60

Tủ treo chìa khóa TK60

Mã sản phẩm: TK60
655,000đ
Giá sách di động MCF2

Giá sách di động MCF2

Mã sản phẩm: MCF2
17,745,000đ
Giá sách di động MCF1

Giá sách di động MCF1

Mã sản phẩm: MCF1
61,490,000đ

Bàn, ghế, tủ tài liệu, quầy lễ tân,...

Ghế văn phòng

Ghế lưới GL420

Ghế lưới GL420

Mã sản phẩm: GL420
609,000đ
Ghế lưới GL419

Ghế lưới GL419

Mã sản phẩm: GL419
773,850đ
Ghế phòng họp GL418

Ghế phòng họp GL418

Mã sản phẩm: GL418
1,155,000đ
Ghế phòng họp GL416

Ghế phòng họp GL416

Mã sản phẩm: GL416
1,726,000đ
Ghế phòng họp GL415

Ghế phòng họp GL415

Mã sản phẩm: GL415
1,102,000đ

Bàn, ghế, tủ tài liệu, quầy lễ tân,...

Bàn văn phòng

Tủ phụ TPVM3

Tủ phụ TPVM3

Mã sản phẩm: TPVM3
2,309,600đ
Hộc di động SVM1D1O

Hộc di động SVM1D1O

Mã sản phẩm: SVM1D1O
576,800đ
Hộc di động SVM1D1F

Hộc di động SVM1D1F

Mã sản phẩm: SVM1D1F
751,900đ
Hộc bàn ATM3D

Hộc bàn ATM3D

Mã sản phẩm: ATM3D
696,280đ
Hộc di động NTM3DA

Hộc di động NTM3DA

Mã sản phẩm: NTM3DA
804,430đ